HomeBlogBóc giá bộ đồ gây sóng gió cho Jennie (BlackPink) trong phim...

Bóc giá bộ đồ gây sóng gió cho Jennie (BlackPink) trong phim 18+

Bóc giá bộ đồ gây sóng gió cho Jennie (BlackPink) trong phim 18+ - Ảnh 1.

Bóc giá bộ đồ gây sóng gió cho Jennie (BlackPink) trong phim 18+ - Ảnh 2.

Mẫu áo ngực với những đường cắt cúp táo bạo, thiết kế 3D in nổi của nhân vật nữ chính Jocelyn (Lily-Rose Depp đảm nhận) đến từ thương hiệu Nusi Quero. Mẫu áo có giá khoảng 1.677 USD.

Bóc giá bộ đồ gây sóng gió cho Jennie (BlackPink) trong phim 18+ - Ảnh 3.

Bóc giá bộ đồ gây sóng gió cho Jennie (BlackPink) trong phim 18+ - Ảnh 4.

Bóc giá bộ đồ gây sóng gió cho Jennie (BlackPink) trong phim 18+ - Ảnh 5.

Bóc giá bộ đồ gây sóng gió cho Jennie (BlackPink) trong phim 18+ - Ảnh 6.

Trong phân đoạn đối thoại với The Weeknd, Jennie (BlackPink) diện mẫu váy cut out của thương hiệu Nensi Dojaka trị giá 466 USD.

Bóc giá bộ đồ gây sóng gió cho Jennie (BlackPink) trong phim 18+ - Ảnh 7.

Bóc giá bộ đồ gây sóng gió cho Jennie (BlackPink) trong phim 18+ - Ảnh 8.

Bóc giá bộ đồ gây sóng gió cho Jennie (BlackPink) trong phim 18+ - Ảnh 9.

Bóc giá bộ đồ gây sóng gió cho Jennie (BlackPink) trong phim 18+ - Ảnh 10.

Bóc giá bộ đồ gây sóng gió cho Jennie (BlackPink) trong phim 18+ - Ảnh 11.

Bóc giá bộ đồ gây sóng gió cho Jennie (BlackPink) trong phim 18+ - Ảnh 12.

Bóc giá bộ đồ gây sóng gió cho Jennie (BlackPink) trong phim 18+ - Ảnh 13.

RELATED ARTICLES

109 COMMENTS

Most Popular

Recent Comments